Ταξίδια Χείρωνας

Τα «Ταξίδια Χείρωνας» αποτελούν τον τρίτο κλάδο του Εγχειρήματος Χείρωνας. Λειτουργούν ως εξειδικευμένο ταξιδιωτικό γραφείο, με αντικείμενο το συνδυασμό της πνευματικής αναζήτησης και του ταξιδιού.

Τα Ταξίδια Χείρωνας παρέχουν στους «πνευματικούς συνταξιδιώτες» καινοτόμες συμβουλευτικές, οργανωτικές και τουριστικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια αγορά.

Όραμά μας να αναδείξουμε το σκοπό του Εγχειρήματος Χείρωνας, ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα.

X