/*

Εκδόσεις Χείρωνας

Οι «Εκδόσεις Χείρωνας» δημιουργήθηκαν το 2018 από το «Εγχείρημα Χείρωνας». Αντικείμενό τους είναι οι έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, σχετικά με την αυτογνωσία, την αυτοβελτίωση και προσωπική ανάπτυξη, την ενσυνειδητότητα, την ολιστική θεραπευτική, την πνευματικότητα και τη φιλοσοφική αναζήτηση.

Στόχος μας – κι εδώ – η ολοκληρωμένη και ασφαλής παρουσίαση, δημοσίευση και μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας μιας ποικιλίας ολιστικών, αυτογνωσιακών και αυτοθεραπευτικών τεχνών και μεθόδων.

Μέσω των Εκδόσεων Χείρωνας, θέλουμε να υποστηρίξουμε το έργο πολλών Ελλήνων συγγραφέων και να συμβάλλουμε στη διάδοσή του.

Ταυτόχρονα, μεριμνούμε για τη μετάφραση και έκδοση αξιόλογων ξενόγλωσσων βιβλίων, τα οποία το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ως τώρα, στερείται.


Η Οδύσσεια μέσα μας, βιβλίο από τις Εκδόσεις Χείρωνας

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση του βιβλίου „Die Odysee im Tierkreis“ του Johann Wolfgang Denzinger στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί ταυτόχρονα την παρθενική έκδοση από τις «Εκδόσεις Χείρωνας», για την οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.


Αισχύλος, βιβλίο

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Μορφή τεράστια και παγκόσμια, ο πρώτος των Τραγικών, γίνεται ο ίδιος ήρωας του Μύθου, σ’ ένα σύγχρονο έργο πού ομιλεί για τρόπους και ιδανικά άχρονα και πανανθρώπινα και για την κρυφή όψη της Ιστορίας, με αφορμή μία από τις μεγάλες στιγμές της.


Για το πέρασμα που λέμε θάνατο, βιβλίο

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΘΑΝΑΤΟ

Ἡ Ἐλευθερία εἶναι ὁ ὕπατος Νόµος σ’αὐτόν τόν πλανήτη, Δικαίωµα καί Καθῆκον, ὡς Μάθηµα καί Ἔργο τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἕνα ἀπό τά δεσµά πού ἔχουµε ν’ἀποτινάξουµε, νά καταλύσουµε, γιά νά προχωρήσουµε στό Μάθηµα καί Ἔργο µας, εἶναι ὁ φόβος τοῦ θανάτου.

X