Εκδόσεις Χείρωνας

 

Οι «Εκδόσεις Χείρωνας» αποτελούν το δεύτερο κλάδο δραστηριοποίησης του Εγχειρήματος Χείρωνας και συστεγάζονται με τον Πολυχώρο στο παλιό εργοστάσιο, στην Παιανία.

Αντικείμενο του κλάδου αυτού είναι οι έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις βιβλίων σχετικών με τη θεματολογία του Εγχειρήματος.

Στόχος μας – κι εδώ – η ολοκληρωμένη και ασφαλής παρουσίαση, δημοσίευση και μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας μιας ποικιλίας ολιστικών, αυτογνωσιακών και αυτοθεραπευτικών τεχνών.

Μέσω των Εκδόσεων Χείρωνας, θέλουμε να υποστηρίξουμε το έργο πολλών νέων Ελλήνων συγγραφέων και να συμβάλλουμε στη διάδοσή του.

Ταυτόχρονα, μεριμνούμε για τη μετάφραση και έκδοση αξιόλογων ξενόγλωσσων βιβλίων, τα οποία το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ως τώρα, στερείται.

 


Η Οδύσσεια μέσα μας

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση του βιβλίου „Die Odysee im Tierkreis“ του Johann Wolfgang Denzinger στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί ταυτόχρονα την παρθενική έκδοση από τις «Εκδόσεις Χείρωνας», για την οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.

X