Ποιοί Είμαστε

Το «Εγχείρημα Χείρωνας» συνελήφθη, ως ιδέα, από τον Ανδρέα την άνοιξη του 2016 και έλαβε νομική μορφή από την Εύη, το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Αποτελεί ελληνική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.), με διαχειρίστρια την Ευαγγελία Τσαμασλή και το καταστατικό της είναι δημοσιευμένο στο γενικό εμπορικό μητρώο.

Ως εταιρία, επιδιώκει την μεγιστοποίηση του οφέλους για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της, ασπαζόμενη τη λογική της κοινωνικής οικονομίας. Ως ζωντανός πνευματικός οργανισμός, αντιλαμβάνεται το όφελος ολιστικά – σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα – και δεν εστιάζει στο αμιγώς χρηματικό κέρδος.

Η ομάδα διαχείρισης του Εγχειρήματος αποτελείται, στην παρούσα φάση, από τον Ανδρέα – στη γενική διεύθυνση του Εγχειρήματος και τις Εκδόσεις – και την Εύη – στη διεύθυνση του Πολυχώρου. Η Βίκυ είναι υπεύθυνη της γραμματείας, υποδοχής και διαχείρισης του Πολυχώρου και η Βαλμίρα η επιστάτριά του. Η Στεφανία ασχολείται με την κοινωνική δικτύωση, η Στέλλα με τη γραφιστική επιμέλεια και η Δάφνη με τη φωτογραφία. Ο Γιώργος φροντίζει για τη γενική διαδικτυακή μας παρουσία και συμπληρώνει τη δημιουργική μας ομάδα. Ο Τάσος μας μηχανοργανώνει, η Ευγενία είναι υπεύθυνη για τα νομικά θέματα και η Χρύσα για το λογιστήριο. Ο Φραντς αναπτύσσει και διευθύνει τα χειρώνεια ταξίδια.


Η ΟΜΑΔΑ

Ανδρέας Παλαιολόγος
Διεύθυνση Εγχειρήματος
[email protected](0030) 6946129853
Εύη Τσαμασλή
Διεύθυνση Πολυχώρου
[email protected] 6946129851, 210 6657084
Βίκυ Αλεξανδράτου
Υποδοχή και Διαχείριση Πολυχώρου
Στεφανία Στάικου
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στέλλα Πέρπερα
Γραφιστική επιμέλεια - εκδόσεις
[email protected]http://www.dotgraphics.gr
Δάφνη Δούμα
Φωτογραφία
[email protected]http://www.dafnidouma.com
Ευγενία Φωτοπούλου
Νομική υποστήριξη
[email protected]http://efotopoulou.gr
Τάσος Σαρακινίδης
Μηχανοργάνωση
Γιώργος Ταμπακάς
Ανάπτυξη ιστότοπου
https://www.internetwizards.gr/
Χρύσα Νάνου
Λογιστικά θέματα
Φραντς Μηλόπουλος
Διεύθυνση Ταξιδιών
Βαλμίρα Γκιολεκάϊ
Επιστασία και καθαριότητα Πολυχώρου
X