/*

Όροι χρήσης

Ι. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O δικτυακός τόπος www.chironas.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») ανήκει στην ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΧΕΙΡΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη – χρήση των σελίδων – μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

1. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του www.chironas.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία και να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@chironas.gr.

2. Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον δικτυακό τόπο του www.chironas.gr διατίθενται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμιά προειδοποίηση.

3. Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου www.chironas.gr αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παραμένουν στην Εταιρεία. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων και γενικά όλων των αρχείων της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό δίκαιο, και τις διεθνείς συμβάσεις. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί και διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια της Εταιρείας ή χωρίς την αναγραφή της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας ως πηγή του περιεχομένου.

4. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του www.chironas.gr, των συντακτών του και της Εταιρείας.

5. Στην περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, η άδεια χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας τερματίζεται αυτόματα και υποχρεούστε άμεσα να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχετε κατεβάσει ή / και εκτυπώσει.

Εξαιρείται η περίπτωση της αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης www.chironas.gr.

6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, όποτε το κρίνει αναγκαίο, και με την ανάρτηση της τροποποίησης στο παρόν σημείο θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί.

7. Οι όροι που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και αφορούν κάθε συγκεκριμένο εργαστήρι/εκδήλωση μεμονωμένα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

ΙΙ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (Disclaimer)

1. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη από τις αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων ιστοσελίδων, για τα οποία (άρθρα) την ευθύνη την έχει ο υπογράφων ως πηγή.

2. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

3. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολυχώρο Χείρωνας έχουν ως μοναδικό σκοπό την αρωγή και υποστήριξη των φίλων του Χείρωνα με σκοπό την αυτοθεραπεία αυτών μέσω ολιστικών, αυτοθεραπευτικών και αυτογνωσιακών τεχνών. Τόσο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όσο και οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στον «Πολυχώρο Χείρωνα» στοχεύουν στην ανάδειξη της ίδιας της τέχνης ως μορφή αυτοθεραπείας και αυτογνωσίας και στην επίγνωση του Ανθρώπου – μέσα μας – και των δημιουργικών του δυνατοτήτων. Τα βιωματικά, αυτοθεραπευτικά και αυτογνωσιακά εργαστήρια ή ομάδες θεραπευτικών τεχνών που διεξάγονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξειδικευμένη βοήθεια, την επαγγελματική κρίση ή την παροχή θεραπείας από έναν επαγγελματία Ψυχικής και όχι μόνο Υγείας.

4. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα βιωματικά, αυτοθεραπευτικά και αυτογνωσιακά εργαστήρια ή ομάδες θεραπευτικών τεχνών θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε θεραπευόμενο που τα παρακολουθεί. Η ενδεδειγμένη θεραπεία προς κάθε άνθρωπο είναι εξατομικευμένη και η Εταιρεία καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για βοήθεια μέσω συλλογικών εκδηλώσεων.

5. Παρακαλούμε πάντοτε να ζητάτε την συνδρομή ενός επαγγελματία Υγείας, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την δική σας θεραπεία, ή την θεραπεία άλλων. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ή οπουδήποτε στο διαδίκτυο είναι χρήσιμες αλλά δεν αντικαθιστούν την βοήθεια των ειδικών.

6. Παρακαλούμε ζητήστε άμεσα επαγγελματική βοήθεια:

Εάν κάνετε σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας, ή σκέψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εαυτό σας ή άλλους.

Εάν αισθάνεστε ότι δεν είστε σε θέση να «φροντίσετε» τον εαυτό σας.

Εάν υφίστασθε ή εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε συνθήκη βίας ή/και κακοποίησης.

Εάν βρίσκεστε σε οποιοδήποτε κίνδυνο που απειλεί την σωματική ή/και την ψυχική σας υγείας.

7. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας.

8. Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» (“as is”) χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των εργαστηρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο της.

9. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

10. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Θα καταβάλλεται ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων τόσο κατά τις αναρτήσεις της Ιστοσελίδας όσο και εν γένει στο περιεχόμενο αυτής.

11. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω των εργαστηρίων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων ή άλλων εκδηλώσεών της.

ΙΙΙ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1. Για τη διαθεσιμότητα θέσεων στην εκάστοτε εκδήλωση μπορείτε να ενημερώνεστε από τη γραμματεία μας τηλεφωνικά. Η εξόφληση της συμμετοχής θα γίνεται πριν την έναρξη της κάθε εκδήλωσης. Κρατήσεις γίνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με email ή από την ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση εκδηλώσεων, για την κράτηση των οποίων απαιτείται προκαταβολή (θα ανακοινώνεται κάθε φορά στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδα μας), θα μπορούν να γίνουν ακυρώσεις μέχρι πριν τρεις εργάσιμες ημέρες με δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης ακύρωσης, η προκαταβολή θα παρακρατάται από την Εταιρεία. Αν έχουν γίνει καταβολές για εκδηλώσεις που διαρκούν παραπάνω από μία συνάντηση, και επιθυμείτε τη μη συνέχιση παρακολούθησης της εκδήλωσης/εργαστηρίου, όποιο ποσό έχει δοθεί δεν επιστρέφεται και δεν οφείλεται τίμημα για το χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας της εκδήλωσης.

2. Σε περίπτωση ακύρωσης με επιστροφή ποσού, η επιστροφή των χρημάτων με θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Για παράδειγμα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, τα χρήματα θα επιστρέφονται σε μετρητά, εκτός αν εάν ζητήσετε εγγράφως την καταβολή σε τραπεζικό σας λογαριασμό. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αίτησή σας για επιστροφή.

3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας των εκδηλώσεων, ενημερώνοντας το κοινό μέσα από την ιστοσελίδα της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω αποστολής email. Στην περίπτωση αυτή έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας και να λάβετε πίσω το αντίτιμο που καταβάλλατε. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ακύρωσης της εκάστοτε εκδήλωσης για οποιονδήποτε λόγο.

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Η Εταιρεία προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες της Ιστοσελίδας, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του.

3. Η Εταιρεία συστήνει στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη, γιατί η Εταιρεία δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers της Ιστοσελίδας.

Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

4. Υπάρχει δέσμευση για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 13 ετών.

5. Παρ’ όλα αυτά, ένας γονέας ή κηδεμόνας, μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για να βρει πληροφορίες ή να κρατήσει θέση σε κάποια εκδήλωση για έναν ανήλικο. Ο γονέας ή κηδεμόνας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψη χρήσης της Ιστοσελίδας από τον ανήλικο. Ο γονέας ή κηδεμόνας λαμβάνει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης ότι τα στοιχεία εγγραφής είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς. Ο γονέας ή κηδεμόνας, επίσης, λαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ερμηνεία και χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή πρότασης παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας για τον ανήλικο.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η Ιστοσελίδα τηρεί κατά απόλυτο τρόπο το απόρρητο των πληροφοριών που εκχωρούν τόσο οι χρήστες του ιστοτόπου όσο και οι επισκέπτες των εργαστηρίων – μέλη των ομάδων. Γι’ αυτό ενθαρρύνονται οι χρήστες της Ιστοσελίδας να διαβάσουν τους όρους χρήσης και προστασίας απορρήτου, ώστε να γνωρίζουν με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εκχωρούν στον ιστότοπο.

2. Διευκρινίζουμε ότι η Εταιρεία δεν παρέχει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έλαβε από τους χρήστες της Ιστοσελίδας της ή τους πελάτες της. Η αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter), γίνεται μέσω του μηχανισμού mailchimp, το οποίο εγγυάται στους όρους λειτουργίας του την προστασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να απεγγραφείτε από την λίστα του newsletter, αν, για κάποιον λόγο, χάσετε το ενδιαφέρον σας για νέα σχετικά με τις δράσεις του Χείρωνα. Στέλνουμε το newsletter μας μόνο σε όσους χρήστες έχουν εκφράσει την επιθυμία να το λαμβάνουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας υποβάλουμε με πρόθεση σε διαδικασία μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).

3. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Νόμο 2774/1999 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του ευρωπαϊκού δικαίου και τους λοιπούς νόμους. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

4. Για τις έννοιες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους καθώς και τα δεδομένα κίνησης ισχύουν οι ορισμοί του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, ορισμένοι εκ των οποίων επαναλαμβάνονται ενδεικτικά κάτωθι:

i. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

ii. «Ευαίσθητα δεδομένα»: τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

iii. «Δεδομένα κίνησης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή της χρέωσής της. Στα δεδομένα κίνησης μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός, η διεύθυνση, η ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή ή και χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης, τα δεδομένα θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της επικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση, τη δρομολόγηση της επικοινωνίας καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.

iv. «Δεδομένα θέσης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη μίας διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

5. Η Ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχει ο επισκέπτης εκούσια σε αυτήν και τα οποία ενδεικτικά είναι το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

VI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – COOKIES

Συλλέγουμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (cookies κ.λπ.) και στατιστικά στοιχεία, που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να την κάνουμε πιο πλήρη ανάλογα με τα πραγματικά σας ενδιαφέροντα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας «θυμάται» και να μην χρειάζεται να κάνουμε login. Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχουμε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων.

VIΙ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

X