/*

Εναρμόνιση

Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι άνθρωποι αναγνωρίζουμε την αξία και τη χρησιμότητα της αρμονίας. Αναζητούμε την αρμονία στο σώμα και ακόμη παραπέρα, στη συναισθηματική ή στη διανοητική μας λειτουργία.

Μια τέτοια τριπλή αρμονία αποτελεί – κατά κοινή ομολογία – το θεμέλιο λίθο της υγείας και της ευεξίας και γι’ αυτό τη βάση για μια δημιουργική και ισορροπημένη ζωή.

Στην πορεία του χρόνου, όλοι οι πολιτισμοί ανέπτυξαν μεθόδους, τεχνικές ή πρακτικές άσκησης, με σκοπό να υποστηρίξουν την τέχνη του ευ ζην, να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν την υγεία και το σθένος.

Οι περισσότερες από τις πρακτικές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι βαθύτερων, ολιστικών και πνευματικών προσεγγίσεων του ανθρώπινου όντος.

Στόχος τους η καλλιέργεια της ομοιόστασης στο σωματικό, συναισθηματικό και διανοητικό επίπεδο της ύπαρξης και η άμβλυνση της αντιθετικής αντίληψης της ζωής.


Σχετικές εκδηλώσεις πολυχώρου

 

Λόγω των υγειονομικών μέτρων, στον Πολυχώρο Χείρωνα δεν λαμβάνουν χώρα και δεν προγραμματίζονται αυτή τη στιγμή ανοιχτές εκδηλώσεις. Για κλειστές ή εταιρικές εκδηλώσεις, ο χώρος λειτουργεί κανονικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς περιορισμούς.

 

X