/*

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΕΙΡΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΘΑΝΑΤΟ

 

Η έκδοση αυτή εγκαινιάζει τη σειρά «Τετράδια Αυτογνωσίας» και περιέχει ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ! Στο πρώτο βιβλίο της σειράς, η Πέγκυ Χριστοφή µας µιλά για το πέρασµα που λέµε θάνατο και µας παραδίδει ταπεινά έναν ανεκτίµητο θησαυρό γνώσης.

Η τέχνη του ζην δε νοείται δίχως την στοιχειώδη κατανόηση του θανάτου, ενός περάσµατος που όλοι ανεξαιρέτως θα έλθει η ώρα να διαβούµε. Οι πληροφορίες που µας δίδονται και δηµοσιοποιούνται σήµερα – για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά– είναι θεµελιώδους σηµασίας. Είναι επίσης ουσιαστικές, εµπεριστατωµένες αλλά και απαραίτητες. Κάθε άνθρωπος µπορεί να τις «ακούσει» µε ανοιχτή καρδιά, να τις δεχτεί ως «υπόθεση εργασίας» και να κρίνει τελικά για τον εαυτό του, αν είναι χρήσιµες και ωφέλιµες.

 

Ὅ,τι ἔµεινε κρυµµένο ἕως τώρα, ἐπειδή δέν θά ὠφελοῦσε τήν Ἀνθρωπότητα ἡ φανέρωσή του, εἶναι καιρός ν’ἀποκαλυφθεῖ. Ἐπειδή τώρα πλέον, ὅροι καί συνθῆκες ἀντεστράφησαν καί εἶναι καιρός ὁ Ἄνθρωπος ν’ Ἀναγνωρίσει, νά Ἐπιγνώσει: τήν Ἴδια του τήν Ὕπαρξη, τήν Θεία κληρονοµία του.

 

Ολόκληρη η σειρά «Τετράδια Αυτογνωσίας» αποτελεί µια συλλογή πνευµατικών «παραδόσεων», µέσω διαύλωσης, που άπτονται των σηµαντικότερων πτυχών της ανθρώπινης ζωής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό Εσωτερική Διδασκαλία τόσο υψηλού επιπέδου. Καταγράφεται δε απευθείας στην Ελληνική γλώσσα, µε αξιοθαύµαστη ακρίβεια και µε τον δέοντα σεβασµό.

Η Πέγκυ Χριστοφή συµπληρώνει την παράδοση µε δικές της εξαιρετικά χρήσιµες παρατηρήσεις, επεξηγήσεις και σχόλια. Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συντελεστές του νέου αυτού εκδοτικού εγχειρήµατος και ευχόµαστε ολόψυχα να βρεί τη θέση του στις καρδιές των σύγχρονων αναζητητών.

 

Καλή ανάγνωση!

 

Για τις Εκδόσεις Χείρωνας

Ανδρέας Παλαιολόγος


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τιμή: 17€

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ACS COURIER – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 3€


 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΒ. ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

ΑΓ. Ο ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

ΑΔ. ΣΚΟΠΟΣ: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΕ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

Β. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΔΟΥ» ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΓΑ. ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΝΣΑΡΚΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΝΟΗΤΙΚΟ

ΓΒ. ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΝΣΑΡΚΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΝΟΗΤΙΚΟ

ΓΓ. ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΝΟΗΤΙΚΟ

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΑ. ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΔΒ. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ

Ε. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΑ. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΘΑΝΑΤΟ

ΕΒ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΓ. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 


 

Σηµείωµα τῆς συγγραφέως

 

Ἀναγνώστη µου,

ἐπειδή ἡ Τέχνη µακρά ἀλλ’ ὁ βίος βραχύς

καί ἐπειδή, ἕνα πλήρως κατηρτισµένο βιβλίο γιά «τό πέρασµα πού λέµε θάνατο» εἶναι κατόρθωµα ἀνέφικτο

καί ἐπειδή ἐάν περίµενα νά συγκροτήσω σέ σῶµα ἑνός βιβλίου ὅσα σχετικά ὑλικά ἔχω ἤδη, δέν ξέρω ἄν θά σοῦ παρέδιδα τοὐλάχιστον τόν ἀνά χείρας τόµο

καί ἐπειδή, τά θέµατα πού ἐπαναπροσεγγίζουµε σήµερα, διά τῆς Ἐσωτερικῆς Γνώσεως εἶναι τεράστια, ἀλληλεξαρτώµενα, ἐµπλεκόµενα µεταξύ τους, τό καθένα των ἕνα σύνολο πληροφορίας «προαπαιτούµενο» γιά τήν κατανόηση τῶν ὑπολοίπων,

καί µέ δεδοµένο ὅτι ζοῦµε σέ µιάν ἐποχή ἄκρως ἐνδιαφέρουσα, µοναδική στήν ἱστορία τοῦ πλανήτη καί τῆς παρούσης Ἀνθρωπότητος, ὅπου προσεγγίσεις τῆς Γνώσεως εὐσταθεῖς γιά αἰῶνες, ἀλλάζουν (τά πάντα ρεῖ! καί τοῦτο µόνον παραµένει)

καί

ὅπου κρυµµένα γιά αἰῶνες «µυστικά» καί τεκµήρια ἔρχονται στό Φῶς καί νέες ἀναγνώσεις ἐπανατοποθετοῦν ὀρθῶς τά κοµµάτια πού ἔµεναν ἀσύνδετα, παράλογα, ἀπελπιστικά καί,

ὅπου, ὅποιος τό θέλει, δύναται ν’ἀναζητήσει καί νά βρεῖ ἀπαντήσεις, πού συναρµόζονται καί δίνουν Ἁρµονία κι Ἀπελευθέρωση,

γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους

καί µέ τήν εὐγενική παρότρυνση, συνεργασία καί ὑποστήριξη τοῦ ἐκδότη µου, ἑτοίµασα τό πρῶτο ἀπό τά«τετράδια Αὐτογνωσίας»: σειρά κεφαλαίων τῆς Διδασκαλίας, πού θά παραδοθεῖ σέ συνέχειες ἐπί τοῦ ἰδίου ἤ ἄλλου θέµατος, κατά τίς ἀνάγκες καί τίς δυνατότητες.

Σέ ὅλο τό βιβλίο, τά παραδεδοµένα ἀπό τούς Πνευµατικούς Δασκάλους1 µας κείµενα γράφονται µέ ὄρθιους χαρακτῆρες καί τά δικά µου σχόλια µέ πλάγιους.

 

Στά σχόλια ἐντός κειµένου καί στίς σηµειώσεις τέλους συµπεριέλαβα ὅσες πληροφορίες ὑπέθεσα ὅτι θά σοῦ χρειασθοῦν γιά καλύτερη κατανόηση τῶν κειµένων καί δέν περιέχονται σέ ἄλλους τόµους, πού παραδόθηκαν ἤδη ἤ πρόκειται νά ἐκδοθοῦν.

Μ’εὐγνωµοσύνη γιά τούς Δασκάλους µας καί γιά ὅλους τούς Ἀδελφούς, συνοδοιπόρους σέ τούτη τήν στιγµή τοῦ Χρόνου καί συµπαραστάτες, µέ ὅποιον τρόπο καθείς, σ’αὐτό τό ἔργο,

καί µέ τιµή γιά καθενός ἐνσαρκωµένου ἀνθρώπου τόν Ἀγῶνα,

 

Πέγκυ Χριστοφῆ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ


Πέγκυ Χριστοφή

/home/chironasadmin/public html/wp content/uploads/2020/03/Pegy Christofi

Ἡ Πέγκυ Χριστοφῆ εἶναι λογοτέχνης, συγγραφέας ἔργων Ἐσωτερικῆς Γνώσεως, ἱδρύτρια τοῦ ὁμίλου ἐφηρμοσμένης φιλοσοφίας καί ἀνθρωπιστικῆς δράσεως «ΦΑΡΟΣ-Βοήθεια στόν Ἄνθρωπο».

Γεννήθηκε τό 1958 στήν Ἀθήνα, ὅπου σπούδασε (Πολιτικές Ἐπιστῆμες-Καποδιστριακό) καί ὅπου ζεῖ μέχρι σήμερα, μέ τήν οἰκογένειά της.

Ἐκδοθέντα ἔργα της:

«ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ» (2007)

«Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ» (2009)

«ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (2009)

«ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΙΙ» (2012)

«ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΝΤΖΑΒΗΔΕΣ» (2013)

«ΟΡΦΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» (2018)

«ΑΙΣΧΥΛΟΣ» (2020)

X